Pro prodejce keramiky lze sjednat nižší ceny, v závislosti na množství odebraného zboží. Dopravu zboží je možno zajistit firemním vozidlem. Uvítáme nové obchodní partnery.